TERVETULOA!

Näillä sivuilla käsitellään perho-
kalastusta perheemme suosituim-
milla koskilla ja järvialueilla. Si-
vuilla on mielenkiintoinen päi-
väkirja, joka kertoo niin kesäis-
ten kuin talvistenkin kalareissu-
jen tunnelmista. Päiväkirjaan on
liitetty myös kuvia maisemista
ja tottakai kaloista ja kalastajista.

E-Mail on joni.martiskainen@mbnet.fi .

ALOITUSSIVULLE!