Se sijaitsee Itä-Suomen läänissä. Joensuusta on mat-
kaa noin viisikymmentä kilometriä itään. Tarkemmin
sanottuna se on Huhtilammella. Lupia saa Huhtilam-
men kyläkaupasta Sylviltä. Luvan hinnat ovat edul-
liset: Kausi koko Jänisjoen alueella on 150 mk. vrk
Peltokoskella on 20 mk. Kalasto: taimen, harjus,
siika, hauki, ahven, seipi. Tietojeni mukaan taimen-
ta istutetaan jonkinverran pyyntikokoisena alku ke-
sästa. Muuten kanta on luonnon kalaa. Kosken rannal-
ta löytyy myös vasta uusittu laavu sekä uusimisen
yhteydessä kunnostettu nuotiopaikka.

Koski soveltuu mielestäni parhaiten perhokalastuk-
seen, koska se on sopivan pienimuotoinen. Kosken sy-
vyys vaihtelee 0,5:stä 1,5 metriin. Ylä puolella
siaitseva voimalaitos säännösteöee veden virtaamaa.

Isommalle kalalle kannattaa tarjota streamereitä ja
leechejä. Harjuksille käyvät larvat ja pienet pin-
turit parhaiten. Perhoista voisin mainita etenkin
seuraavat: Näätis, Fasaani streamer, erilaiset lee-
chit, Black Ant, Roikkuja ja Hydropsyche larva. Per-
hojen reseptit löytyvät näiltä sivuilta.


Kuvassa Peltokosken uusittu laavu.